Proč mít ve škole školní parlament?

Školní parlament 2022/2023

– Učí žáky znát a používat jejich práva a povinnosti.
– Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy.
– Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
– Učí žáky odpovědnosti za svou práci a své chování.
– Pomáhá rozvíjet občanské kompetence.
– Žáci se více ztotožňují se svou školou.
– Sbližuje žáky z prvního a druhého stupně.