Dětský parlament města Kolína

Městský parlament slouží k tomu, abychom se, i my děti, mohly podílet na rozvoji města. Schůzky se konají pravidelně každý měsíc v CEROPu a každá škola zde má své 3 – 4 zástupce.

Na schůzkách projednáváme městské projekty a poznáváme také ostatní školy, což nám pomáhá s porozuměním, co bychom mohli u nás ve škole vylepšit.

Zástupci ŠP – Adéla Capouchová, Barbora Zikmundová, Nikolas Kiml

Dětský parlament - zasedání