Uvítání

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci!

Jsem ráda, že Vás po prázdninách mohu uvítat ve škole.

Čeká na Vás vstřícný pedagogický sbor, který se od června rozrostl o nové učitelky, učitele, vychovatelky a asistentky. Náš kolektiv rozšířily i dvě kuchařky.

Město Kolín nám pomáhá s investičními akcemi. Letos proběhla další úprava venkovních ploch v okolí hřiště.

Vítám zejména naše prvňáčky, opět jich budou čtyři třídy. Můžeme se těšit, že spolu se mnou a jejich učitelkami přivítá malé žáčky i pan starosta Mgr. et Bc. Vít Rakušan.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy
Základní škola Kolín II., Bezručova 980
Bezručova 980
280 02 Kolín 2
tel. 321 724 567