Začátkem letošního školního roku se třídy 3.A a 3.C zapojily do projektu paní architektky Ing. Kristýny Staré s názvem „Člověk a krajina: vzájemný vztah a možnosti primárního vzdělání.“ Cílem projektu bylo prolínání architektury města do běžného života malého školáka, pozorování života ve městě, sledování dění v nejbližším okolí cestou do školy nebo zpět domů a vytváření vztahu dětí k životnímu prostředí a jeho ochraně. Projekt probíhal v několika etapách od přípravy až po samotnou realizaci a jeho obsah se promítal do výuky prvouky, matematiky (geometrie) a výtvarné a pracovní činnosti. Výsledkem práce třídy 3.C byla maketa nejbližšího okolí školy, kdy žáci do reálného vytištěného architektonického plánu, připraveného paní architektkou, vyráběli stavby, dopravní značky a dotvářeli zelené zóny. Samotná práce žáky nadchla, všichni žáci e aktivně do práce zapojili a radovali se z výsledku.