Olympiáda 2017

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

 

Biologická olympiáda je již tradiční soutěží, ve které měří své vědomosti a dovednosti žáci s hlubším zájmem o přírodu. Téma letošní roku znělo: DETEKTIVEM V PŘÍRODĚ.

Novinkou školního roku 2016/2017 bylo místo konání okresního kola, kterého se ujala a snad do budoucna bude spoluorganizovat společně s Domem dětí a mládeže v Kolíně naše škola.

Na půdě školy jsme přivítali v obou kategoriích soutěžící z 10 škol kolínského okresu. Soutěžní klání probíhalo v pracovně přírodních věd, kde si soutěžící měli možnost zároveň vyzkoušet 5 nových moderních mikroskopů, které jim podle mínění členů komise usnadnilo plnění nelehkého laboratorního úkolu.

Odměnou pro pořádající školu bylo prvenství naší žačky Markéty Duškové, která v kategorii starších žáků opět, ale bohužel už naposled zvítězila. Jedná se totiž o dívku deváté třídy.

Vlídné přijetí s možností využít tříd k plnění náročných úkolů kladně ocenil odborný garant olympiády PaedDr. H. Svobodová. Na závěr se sluší také poděkovat Mgr. D. Košatové, která ve svém volnu pomohla s hladkým průběhem obou kol soutěže.

 

Za spoluorganizátora soutěže

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný