Den Země

 

Ze života našich předků

Dne 5. 5. 2017 jsme v rámci projektu Den Země odjeli kolínskou řepařskou drážkou na okraj obce Býchory a pěšky se vydali směr Ekocentrum Horka.  Přestože nám počasí nepřálo, cestou se drobně rozpršelo a déšť ustal až při zpáteční cestě, velice jsme si celý program užili. Členové Ekocentra nás rozdělili do družstev a my plnili různé úkoly- hod oštěpem, mleli jsme mouku a pekli koláčky v peci, jezdili na koni, poznávali rostliny, seznámili se s životem našich předků, prohlédli si model polozemnice apod.  Jako bonus jsme si mohli opéci přinesené buřtíky na ohništi. Domů jsme se vrátili promočení na kůži, ale spokojení a obohacení
o nevšední zážitky.

za 6. třídy Mgr. I. Pokorná