První den

V pondělí 4. září jsme přivítali naše žáky po prázdninách zpět ve škole. Nejvíce se jistě těšili prvňáčci. Do lavic jich letos usedlo 89, otevřeli jsme 4 první třídy. Paní ředitelka společně s třídními učitelkami popřála všem mnoho štěstí, noví žáčci pak byli slavnostně uvedeni do svých tříd.