Mezinárodní den bez aut

Dne 22. 9. 2017 jsme si připomněli Mezinárodní den bez aut, který spadá pod Evropský týden mobility. Začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější. Den bez aut slouží i k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilů.

Letos se zapojily 3. třídy, které se svými třídními učitelkami navštívily dopravní hřiště. Z  našich třeťáků se tak stali zodpovědní účastnící provozu. S koloběžkami se vydali na dopravní hřiště a získané teoretické znalosti z hodin prvouky si vyzkoušeli na vlastní kůži. Zpět do školy se vrátili bez modřin a jen s několika pokutami.

9. třídy se zúčastnily formou projektové práce. Zkusily vymyslet logo, které by vhodně symbolizovalo tento den. Zaměřili jsme se i na vytíženost autobusových linek v různých časech a zkusili navrhnout řešení, jak se vypořádat s přibývajícím počtem aut v našich městech a obcích.

V neposlední řadě se zapojila i část zaměstnanců školy, kteří ten den vyměnili svá auta za jiné ekologičtější způsoby dopravy.

               

 Za 9. třídu specialista EVVO Mgr. Lucie Nechvílová a za 3. třídy Mgr. AnetaVavrincová.