Složení Školské rady na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

Jana Kavříková

Mgr. Petr Kesner

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Ing. Alena Břečková

Iveta Hovorková

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Zdeňka Nerudová

Mgr. Jana Votavová