Jarní tvoření

Ve středu 14. 3. a ve čtvrtek 15. 3. se v 8. oddělení školní družiny konalo jarní tvoření. Nejprve i žáci vystřihli obrys vajíčka, které poté omotávali vlnou a chemlonem. Druhý den za pomoci paní vychovatelky přilepili vystřižené dekorace z filcu a následně je domalovali. Seznámili se tak s další technikou tvoření i materiálem. Chtělo to velkou trpělivost, ale výsledek byl překvapující.

     

Naděžda Benešová, vychovatelka.    8. oddělení