Návštěva Židovského muzea

V hodinách literatury sedmáci četli o židovských pověstech. Při té příležitosti jsme si povídali o židovských zvycích, způsobu života a stravování, průběhu svatby, domácnosti,hebrejštině, getthech a synagogách.
20. 2. jsme měli příležitost vše vidět na vlastní oči v Židovském muzeu v části Prahy zvané Josefov. V dílničkách zvané „ Badatel“ žáci ve skupinkách zjišťovali informace o tradicích a reálně předváděli objevené skutečnosti. Dále nás paní průvodkyně prováděla Staronovou, Klausovou a Maiselovou synagogou a starým hřbitovem. Všichni jsme si položili kamínek na hrob rabína Lowa.


Mgr. A. Svobodová, třída 7.A a 7.B