Důležité!!! Čtěte informace o nošení roušek během vyučování

Informace k rouškám
Dle nařízení ministra zdravotnictví jsou žáci 2. stupně od pátku 18. 9. 2020 povinni nosit roušky v průběhu celého vyučování. Pokud má žák roušku jednorázovou, měl by být vybaven dostatečným počtem. Ve výjimečných případech bude možnost roušku koupit za cenu 20,-.
Ředitelství školy