INFORMACE K VÝUCE OD 12. 10. 2020

1. stupeň

stávající situace se nemění

2. stupeň

2. stupeň bude rozdělen na 2 poloviny takto:

  1. skupina VI. ABCD, IX. AB
  2. skupina VII. ABC, VIII. ABC

od pondělka 12. 10. začne ve škole skupina 1. (tzn. šestky a devítky)

-další týden se vymění se skupinou 2. (sedmičky, osmičky)

—————————————————————————————————–

  • výuka bude pokračovat plynule dál, při prezenční výuce se zaměří pedagogové na vysvětlení, seznámení, objasnění, časový posun v probraných výstupech a učivu, při distanční výuce na úkoly k procvičení, upevnění, ověření…
  • žáci dostanou tento pokyn ke zpětnému odesílání vypracovaných úkolů:
  • jedno a dvouhodinové předměty nejpozději do čtvrtka týdne distanční výuky, předměty vícehodinové ve dvou fázích – od středy a do pátku
  • úkoly v rámci distanční výuky budou zadány v pondělí na celý týden
  • používat se bude primárně platforma Bakaláři a školní G-maily žáků 
  • výuka je nyní ze zákona povinná i na dálku
  • případné omluvenky z distanční výuky jsou ve stejném režimu jako při výuce prezenční (nemoc atd.)

——————————————————————————————————

MŠMT rozhodlo o prodloužení podzimních prázdnin o pondělí a úterý (26. a 27. 10.) – týká se obou stupňů školy

——————————————————————————————————
Jídelna a distanční výuka:

Vzhledem k tomu, že od zítra 14. 10. 2020 je zavedena distanční výuka, jsou automaticky všem žákům školy odhlášeny obědy.

——————————————————————————————————