Informace pro zákonné zástupce (rodiče) k provozu školy od 3. 5. 2021

Do školy se vrací 2. stupeň rotačně

Od 3. 5. prezenčně VII. A, B, C, VIII. A, B, C

Od 10. 5. prezenčně VI. A, B, C, D, IX. A, B, C

V týdnu, kdy žáci ve škole nebudou přítomni, bude probíhat distanční výuka tak, jako doposud

Výuka bude probíhat podle rozvrhu bez TV a zpěvu,  žáci budou mít náhradní program.

Žáci budou vybaveni jednou nebo dvěma rouškami podle doby pobytu ve škole.

Žáci provedou samotestování 2x týdně, tj. pondělí a čtvrtek – vždy v průběhu 1. vyučovací hodiny, pod dohledem učitele + AP.

Prostory školy budou průběžně dezinfikovány, větrány a použité testy budou hygienicky likvidovány podle pokynů MZ ČR.

Typy testů: Singclean (výtěrová tyčinka na kraj nosní dírky).

Při zjištění pozitivity bude žáku vystaveno potvrzení a žák odchází domů v doprovodu rodiče (do příchodu rodiče bude pozitivní žák v izolační místnosti pod dohledem) nebo sám po předem předloženém souhlasu rodiče. Při zjištění pozitivity u žáka při čtvrtečním testování odchází do karantény celá třída.

Rodič bezprostředně kontaktuje pediatra a ten zajistí další postup.

Pro žáky, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, je možná individuální konzultace.