OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Fungování školní jídelny od 3. 5. 2021

 

Všichni žáci I. a II. stupně ZŠ, a všichni zaměstnanci mají od 3. 5. 2021 přihlášeny obědy na celý měsíc. Každý strávník si sám odhlašuje stravu v době, kdy je doma na distanční výuce a nemá o oběd zájem.  /Zůstává  možnost odběru obědu do jídlonosičů pro žáky a zaměstnance na distanční výuce /.

 

POZOR – pokud dítě donese domů doklad od hospodářky školní jídelny, jde o nedostatek finančních prostředků na stravu a je nutné co nejdříve uhradit!

 

Výdej do jídlonosičů je posunut na čas od 13,45 – 14,00 hod.