Zápis z losování nespádových dětí pro doplnění dětí spádových ze dne 22. 4. 2021 – dle registračních čísel

Vážení rodiče,

jelikož došlo k několika nedorozuměním, doplňujeme informaci k již zveřejněnému seznamu:

Nejedná se o seznam přijatých dětí. Podle zveřejněných kritérií budeme přijímat přednostně děti ze školského spádového obvodu včetně spádových obcí, které o naši školu projevily zájem. Zároveň očekáváme dodání materiálů potřebných k odkladu, pokud o něj rodiče projevili zájem. Poté budou volná místa do 47 postupně doplňována z výše uvedeného seznamu podle vylosovaného pořadí. Řízení bude uzavřeno a zveřejněno  do 30 dnů od ukončení zápisu (16. 4. 2021).

 

Stáhněte si zápis z losování nespádových dětí dle registračních čísel:

Zápis z losování dne 22. 4. 2021 – dle registračních čísel