Informace pro zákonné zástupce (rodiče) k provozu školy od 12. 4. 2021

Do školy se vrací 1. stupeň rotačně

12.4. 2021-16. 4. 2021: I. A, B, C III. A, B, C V. A, B

19.4. 2021-23. 4. 2021: II. A, B, C IV. A, B, C, D V. C, D

Výuka bude probíhat podle rozvrhu bez TV a zpěvu,  žáci budou mít náhradní program.

Žáci budou vybaveni jednou nebo dvěma rouškami podle doby pobytu ve škole nebo ve školní družině.

Žáci provedou samotestování 2x týdně, tj. pondělí a čtvrtek – vždy v průběhu 1. vyučovací hodiny, pod dohledem učitele + AP.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od 1. RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí doložit zákonný zástupce potvrzením od lékaře

Pokud se žák nebude moci zúčastnit prezenční výuky z důvodu odmítnutého testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, škola však nemá povinnost žákovi zajistit distanční vzdělávání. Možná je dílčí podpora v podobě týdenních plánů, individ. konzultací apod. Zákonný zástupce v tomto případě požádá ředitelku školy o částečný individ. plán

Žáci, kteří budou v ranní družině, se otestují ihned po příchodu pod dohledem vychovatelky.

Prostory školy budou průběžně dezinfikovány, větrány a použité testy budou hygienicky likvidovány podle pokynů MZ ČR.

Typy testů: AG test typu LEPU (výtěrová tyčinka na kraj nosní dírky).

Při zjištění pozitivity bude žáku vystaveno potvrzení a žák odchází domů v doprovodu rodiče (do příchodu rodiče bude pozitivní žák v izolační místnosti pod dohledem) nebo sám po předem předloženém souhlasu rodiče.

Rodič bezprostředně kontaktuje pediatra a ten zajistí další postup.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky, můžou školu požádat o AG test s potvrzením
o výsledku testu.

Pro žáky, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, je možná individuální konzultace.

Provoz školní družiny bude zajištěn dle běžného rozvrhu ŠD.

Škola bude formu školní družiny zajišťovat ranní a odpolední program pro žáky rodičů, kteří jsou v systému vybraných profesí (IZS).