Den otevřených dveří 2022

Ve čtvrtek 15. 12.  pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od 8.00 do 17.00 jsme se těšili na rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků, předškoláky, bývalé kolegy a žáky, naše přátele.  Do vánočně vyzdobených prostor školy dorazilo na 300 milých návštěvníků, mezi kterými byli zástupci města Kolína – paní Iveta Mikšíková a Petr Kesner či bývalá paní ředitelka Fialová. Rodiče mohli vidět každodenní práci našich žáků a pedagogů, popovídat si s nimi, prohlédnout si odborné učebny, projekty a absolventské práce žáků nebo prezentaci z naší fotogalerie.

Děti se svými p. učitelkami a vychovatelkami v adventním čase vyráběly, tvořily, stříhaly, lepily, aby pak mohly své práce představit či prodat na vánoční výstavě, která byla umístěna ve vestibulu školy.

V 16 hodin se konalo vystoupení našich žáků, které svou řečí zahájila paní ředitelka Filipová.

Programem nás provázela dvojice žáků z 8. A – Barbora Zikmundová a Nicolas Kiml.  1. odd. ŠD vše  odstartovalo  tanečkem  ,,Skřítkové, tesaři“. Tělocvičnou se rozléhal potlesk rodičů, kteří ocenili výkony účinkujících.  Diváci zpívali, bavili se a také se dojímali nad výkony svých dětí. Na úspěšném průběhu odpoledního vystoupení kromě všech vystoupivších a jejich p. učitelek a vychovatelek měla lví podíl paní učitelka Belzová.

Celé představení zakončila svým tanečním vystoupením ,,Last Christmas“ děvčata z 9. A. Poté se všichni se zvukem rolniček a zvonků v uších rozešli.

Obrázky k nahlednutí zde: https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9273670

Vystoupení na vánočním dnu otevřených dveří