Zdravý životní styl

Na přelomu října a listopadu se naši „šesťáci“ zúčastnili dvou projektů. Prvním projektem byla Zdravá 5. Je to unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Lektorka seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.