ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Termín zápisu: 13. a 14. 4. 2023

OTEVÍRÁME 3 první třídy

KOORDINÁTOR:

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, 728 91 53 74                                

v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE                                                                                                                                                        

povinně: 6 let v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023                                                                                    
                platí pro dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017                                                       
                pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2022 – zákonní zástupci přijdou znovu

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2023, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                    pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                         
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)                                                                             
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU          

O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informování prostřednictvím webových stránek školy.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.