Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín II., Bezručova 980
  2. Děti  z jiných nespádových obvodů a obcí, které zde mají sourozence a pokud to umožňují kapacitní možnosti školy
  3. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.