Podpora rovných příležitostí

Podpora rovných příležitostí – Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

Škola získá personální podporu koordinátor inkluze, asistent pedagoga a školní psycholog. Dalšími možnostmi jsou DVPP, doučování sociálně znevýhodněných žáků a finanční podpora těchto žáků.

Projekt bude trvat do srpna 2025

Podpora rovných příležitostí - logo