Víčka

Sbírání víček na „ Jedničce“ pokračuje i letos

   V minulém roce se naše škola zapojila do sbírání víček, jejichž výtěžek byl určen tělesně postiženému Ondrovi Duškovi z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší a přispěl tak k částečné úhradě rehabilitačního pobytu v lázních.

   V letošním roce sbírka plastových uzávěrů pokračuje. Jsme velmi rádi, že můžeme opět pomoci, tentokrát bude výtěžek sbírky věnován dětem v kolínském regionu. Konkrétně se jedná o Dětské centrum Kolín (bývalý Kojenecký ústav), kde je v současné době 35 dětí.

Ředitelkou Dětského centra, které sídlí v Tylově ulici, je MUDr. Eva Nemeškalová.

     Hlavní činností DC je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Jedná se o děti, které jsou ohroženy ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a zdravotně postižené.

Dětské centrum poskytuje těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, mimo jiné, zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní (onkologicky nemocné děti). Vždy jsou respektovány konkrétní a individuální potřeby a zájmy dítěte. Dětem je poskytnuto ubytování, ošacení, výchovná činnost a zaopatření, které spočívá v zajištění základních životních potřeb, v potřebné péči a pomoci. Každodenní obětavou péčí se snaží zaměstnanci DC nahradit dětem ztracený domov.

Děkujeme Vám za pomoc.

      

                                 Mgr. Michaela Volková – koordinátor školního parlamentu

Barevný únor

Barevný únor

Poslední roky již tradičně k únoru patří barevné středy, kdy se žáci a učitelé převléknou do barev, které jim vybral školní parlament. Jednotlivé třídy si sčítají body a nakonec proběhne celkové vyhodnocení. A jaké barevné kombinace se objevili letos? První středa byla černobílá, druhá červenomodrá a poslední kombinace byla vražedně růžovozelená. Nutno říci, že se s ní statečně vypořádali i chlapci.

A zde jsou výsledky:

  černobílý červenomodrý růžovozelený součet pořadí
1.A 10,55 10,5 10,52 31,57 1.
1.B 9,13 10,9 10,9 30,93 2.
1.C 7,53 8,44 4,0 19,97 12.
1.D 7,75 10,00 8,75 26,5 5.
2.A 9,04 10,8 9,58 29,42 3.
2.B 7,35 9,05 8,76 25,16 7.
2.C 8,76 8,12 7,5 24,38 9.
2.D 5,8 9,04 3,84 18,68 14.
3.A 8,57 9,87 6,29 24,73 8.
3.B 2,71 3,59 1,18 7,48 19.
3.C 6,06 8,5 6,00 20,56 10.
4.A 6,6 9 4,7 20,3 11.
4.B 9,9 10,2 8,5 28,6 4.
4.C 4,4 4,14 8,54 18.
5.A 6,4 8,5 5,00 19,9 13.
5.B 8,65 10,10 7,4 26,15 6.
6.A 5,43 2,00 7,43 20.
6.B 2,4 2,4 22.
7.A
7.B 6,94 5,51 6,13 18,58 15.
8.A 4,42 4,04 1,46 9,92 17.
8.B 6,6 3,7 2,7 13 16.
9.tř. 3,8 0,2 0,25 4,25 21.

účesový den

Účesový den

    17.  květen ukázal, jak kreativní jsou naše děti a hlavně jejich rodiče, protože se konal účesový den. K vidění byly nejen rozmanité paruky, barevné rozcuchy, copánky na 100+1 způsobů, ale i originální výtvory v podobě palmových listů nebo pavoučích sítí s pavoukem. Užili si to všichni včetně některých učitelů.

Pasování

Prvňáčkové z Jedničky byli slavnostně pasování na čtenáře

Dlouhou cestu museli ujít naši prvňáčkové, než se stali opravdovými čtenáři. Od poznávání prvních písmenek, skládání slabik, čtení slov a nakonec celých vět. Objevení kouzla čtení, kdy si přečtou nápisy na dveřích, obchodech, krátké básničky v dětských časopisech až po ten zázrak v podobě vlastní knihy. Tu jim na slavnostním pasování v městské knihovně předal pan král Ota První. Děvčata v rolích princezen a chlapci coby princové a rytíři společně s knihou obdrželi pamětní list a vstoupili společně do Království čtenářů. Přejeme jim, aby je nadšení a touha po poznávání provázela celým životem.

                                                  Mgr. Michaela Volková – tř. učitelka 1.B

Bruslení

Bruslíme nejen na ledě: takto si netradiční hodinu TV užili kluci a děvčata ze IV. C: vytáhli jsme  inline brusle, skateboardy,  pennyboardy, koloběžky… a počasí nám přálo! Doufáme, že si něco podobného opět zopakujeme. 
Mgr. Klára Herelová
 
 
 

exkurze

Muzeum stříbra – Kutná Hora

Žáci 7. ročníku se v rámci výuky dějepisu zúčastnili exkurze do Kutné Hory. Prohlédli si město, obdivovali kamennou kašnu, Kamenný dům a chrám svaté Barbory. Nejvíce se jim líbil program „Cesta stříbra“ na Hrádku, kde se dozvěděli, jak se těžila a zpracovávala stříbrná ruda. Všichni si oblékli perkytle a vydali se na prohlídku původního středověkého dolu. Prohlídka dolu jim přinesla nezapomenutelné zážitky, poprvé „viděli opravdovou tmu.“ Na náměstí si na rozloučenou zahráli na piáno a zazpívali.

Irena Najbrtová

výlet

Královská cesta

V pondělí 15.5.2017 jsme vyrazili společně s V.A autobusem do Prahy. Prošli jsme trasu Královské cesty. Začínali jsme u Prašné brány. Naše cesta nás vedla Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, kde jsme se zastavili u poledníku a orloje. Pak jsme šli Karlovou ulicí na Karlův most. Na mostě jsme viděli malíře, prodavače a hudebníky. Došli jsme na Pražský hrad, kde jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Když jsme přišli k chrámu sv. Víta, tak začalo pršet, naštěstí jen na krátkou dobu. Z Hradu jsme sešli po Starých zámeckých schodech k metru, jeli jsme ze stanice Malostranská na Můstek. Na závěr celého putování jsme se najedli v Mc´Donaldu. Zjistili jsme, že celá trasa je velmi jednoduchá na orientaci. Výlet se podařil a rádi bychom si ho někdy zopakovali.

Lucie Zíková, Adéla Sahulková, Michal Kropáček a Elen Sauerová V.B

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

návštěva

 

Zahraniční návštěva

 

            V sobotu 13.5. navštívila naši školu skupina žáků z Kamenze v Německu. Kamenz je již přes 50 let partnerské město Kolína. Naše škola se snaží navázat dvojstranný kontakt se školou v tomto partnerském městě a sobotní setkání byl začátek.

Pro 7 dětí, které přijely do Kolína na plavecké závody a jejich doprovod jsme připravili malé pohoštění a krátký program.

V doprovodu naší paní ředitelky si němečtí hosté prohlédli školu a školní sportoviště. Společně s našimi žáky ze 7. tříd a V.B se zapojili do seznamovacích her, kde se vzájemně učili základní česká a německá slovíčka, poznávali reálie obou zemí a měst a seznamovali se s českými tradicemi. Následně proběhla venku na hřišti vybíjená smíšených družstev, kterou si všichni užili.             Na závěr jsme si vyměnili malé dárečky a adresy. Z tohoto setkání jsme měli radost. Bylo velmi milé a věříme, že nebylo poslední.            

Barbora Kulhánková, Naďa Kotková

 

 

soutěž

                Dne 13.5. se část třídy VIII.B zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže Modelumpus 2017, kterou organizovali studenti SOU a SOŠ stavební v Kolíně. Této soutěže se účastnili tři skupiny žáků z VIII.B, každá skupina se svým modelem.                 Úkolem žáků bylo sestavit model stavby budoucnosti z přírodních materiálů. Od února do konce dubna pracovali žáci na projektech nejen v hodinách pracovního vyučování pod vedení p. uč. Sladkého, ale také ve svém volném čase.                 Školu reprezentovali žáci modely restaurace, nemocnice a nádraží. Mezi téměř dvěma desítkami modelů se nejlépe umístilo ,,Nádraží budoucnosti“, které skončilo na pátém místě. Všichni žáci byli oceněni diplomem a drobnými dárečky.

Legiovlak

Legiovlak v Kolíně

V druhém květnovém týdnu přijel na kolínské nádraží legiovlak, který je replikou legionářského vlaku z období let 1918 – 1922 československých legionářů, kteří bojovali na Transsibiřské magistrále v Rusku. Naši žáci ze 7. a 9. ročníku si byli vlak prohlédnout a poslechli si zasvěcený výklad členů Československé obce legionářské v dobových uniformách. Měli možnost projít jednotlivými vagony – obrněným, prodejním, krejčovským, poštovním, kovářským, zdravotním, štábním, velitelským, obytným a těpluškou. Všem žákům se prohlídka líbila a legionáři zodpověděli mnoho dotazů. Děkujeme Nadačnímu fondu Legie 100 za možnost navštívit tuto unikátní expozici.

I.Najbrtová