soutěž

                Dne 13.5. se část třídy VIII.B zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže Modelumpus 2017, kterou organizovali studenti SOU a SOŠ stavební v Kolíně. Této soutěže se účastnili tři skupiny žáků z VIII.B, každá skupina se svým modelem.                 Úkolem žáků bylo sestavit model stavby budoucnosti z přírodních materiálů. Od února do konce dubna pracovali žáci na projektech nejen v hodinách pracovního vyučování pod vedení p. uč. Sladkého, ale také ve svém volném čase.                 Školu reprezentovali žáci modely restaurace, nemocnice a nádraží. Mezi téměř dvěma desítkami modelů se nejlépe umístilo ,,Nádraží budoucnosti“, které skončilo na pátém místě. Všichni žáci byli oceněni diplomem a drobnými dárečky.