INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při  ZŠ Bezručova v pracovní den od 6,00 do 14,00 hod, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy  do  28. 6. 2023 /jen přihlášku/.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy   http://www.1zskolin.cz/  v sekci školní jídelna – jídelníček a dokumenty. Informacím prosím věnujte pozornost.                                         

V případě platby stravy jednorázovým příkazem /složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu v srpnu u hospodářky školní jídelny.

V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu          č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři školní jídelny, uvedeme na internetových stránkách  http://www.1zskolin.cz/. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u  vstupní branky  ZŠ Bezručova Kolín.

Přítomnost hospodářky v přípravném týdnu

Vážení rodiče,

 

hospodářka školní jídelny bude přítomna v přípravném týdnu takto:

 

Pondělí         22. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

Úterý            23. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

Středa           24. 8. 2022                    08,00 – 12,00 hod

Čtvrtek         25. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Pátek            26. 8. 2022                  školení

 

Pondělí         29. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Úterý             30. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Středa           31. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

 

Jinak dle tel. dohody   –  kontakt:  tel. 321 724 236  

 

Příjemné prožití letních dní.

 

                                    Zdeňka Šulcová, hospodářka školní jídelny

Informace o změně cen obědů

Změna částek za obědy – oficiální dokument

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2022 přistupuje školní jídelna k zvýšení cen stravného, a to takto:

žáci       7  –  10  let    Kč 26,-

            11  –  14  let    Kč 28,-

            15 +        let    Kč 30,-

                       

V případě, že platíte stravné svým dětem formou inkasa z účtu a máte sjednaný limit platby, je třeba ho zvýšit. Doporučuji limit na jednoho žáka minimálně Kč 1000,-.

Prosím ošetřete co nejdříve, v úterý 15. 3. 2022 bude inkasována platba na měsíc duben.

Děkuji Šulcová, hospodářka školní jídelny