Upozornění pro strávníky školní jídelny

Od 1.3. 2024 přistupuje školní jídelna k úpravě objednávek výběrového jídla z důvodu šetření surovinami a plýtvání potravinami. Apelujeme tímto na rodiče, žáky i zaměstnance, aby si včas a dostatečně v předstihu provedli navolení výběrů dle měsíčních jídelních lístků, které jsou k dispozici na www.strava.cz a na objednávkových boxech ve školní jídelně.

Nejpozději dle rozpisu:

Objednávka na pondělí………… nejdéle čtvrtek    ráno do 7.00 hodin

                         úterý……………              pátek      ráno do 7.00 hodin

                         středa…………..               pondělí  ráno do 7.00 hodin

                         čtvrtek………….              úterý      ráno do 7.00 hodin

                         pátek …………..              středa     ráno do 7.00 hodin

 

Pokud počet výběrových obědů nepřesáhne 30 porcí, nebude se výběr z ekonomických důvodů vařit. Strávník dostane automaticky oběd 1.

 

 Děkujeme za pochopení

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při  ZŠ Bezručova v pracovní den od 6,00 do 14,00 hod, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy  do  28. 6. 2023 /jen přihlášku/.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy   http://www.1zskolin.cz/  v sekci školní jídelna – jídelníček a dokumenty. Informacím prosím věnujte pozornost.                                         

V případě platby stravy jednorázovým příkazem /složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu v srpnu u hospodářky školní jídelny.

V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu          č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři školní jídelny, uvedeme na internetových stránkách  http://www.1zskolin.cz/. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u  vstupní branky  ZŠ Bezručova Kolín.

Přítomnost hospodářky v přípravném týdnu

Vážení rodiče,

 

hospodářka školní jídelny bude přítomna v přípravném týdnu takto:

 

Pondělí         22. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

Úterý            23. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

Středa           24. 8. 2022                    08,00 – 12,00 hod

Čtvrtek         25. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Pátek            26. 8. 2022                  školení

 

Pondělí         29. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Úterý             30. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Středa           31. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

 

Jinak dle tel. dohody   –  kontakt:  tel. 321 724 236  

 

Příjemné prožití letních dní.

 

                                    Zdeňka Šulcová, hospodářka školní jídelny

Informace o změně cen obědů

Změna částek za obědy – oficiální dokument

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2022 přistupuje školní jídelna k zvýšení cen stravného, a to takto:

žáci       7  –  10  let    Kč 26,-

            11  –  14  let    Kč 28,-

            15 +        let    Kč 30,-

                       

V případě, že platíte stravné svým dětem formou inkasa z účtu a máte sjednaný limit platby, je třeba ho zvýšit. Doporučuji limit na jednoho žáka minimálně Kč 1000,-.

Prosím ošetřete co nejdříve, v úterý 15. 3. 2022 bude inkasována platba na měsíc duben.

Děkuji Šulcová, hospodářka školní jídelny