Beseda o soutěži

Dne 4.5. proběhla na SPŠ Kolín beseda s Ing. Benem Charlesem z konstrukce Land Rover. V prezentacích o projektu byli naši žáci Tereza Kredbová a Radek Kunt pochváleni Ing. Charlesem za výbornou znalost angličtiny. Všichni se těší na cestu do Anglie.

Ing. Zdeněk Sladký