Asistentky 2016 – 2017

Asistentky pedagoga v naší škole.

Tak jako v loňském roce i letos pracují v některých třídách asistentky pedagoga. Celkem pět asistentek pomáhá žákům vytvářet pracovní návyky, začleňovat se do kolektivu třídy, individuálně s žáky procvičují učivo. Během přestávek pomáhají ostatním pedagogům s dohledem nad žáky, s vybranými žáky provádějí relaxační činnosti. Dvě z nich v odpoledních hodinách asistují vychovatelkám školní družiny především při přesunech na oběd a podporují je při náročnějších činnostech se žáky, včetně přípravy na vyučování.