Vodníci

Dne 27.9.2016 se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků akce Českého rybářského svazu nazvané  „V řece nežijí jen vodníci“. Akce se konala na Legerově rameni v Kolíně, poblíž  řeky Labe. Byla zaměřená nejen na ekologii, ale také na rybaření, poznávání ryb a živočichů, kteří se kolem řek nacházejí. Největší událostí bylo vypuštění již vyhynulé ryby mnika jednovousého do řeky Labe. Děti obcházely po třídách pět stanovišť, na kterých se dozvídaly, jak se chytají ryby, jaké se používají pruty, návnady, také si zasoutěžily. Na posledním stanovišti  příslušníci sboru hasičů a policisté seznámili děti s nelehkou prací potápěčů policie ČR a Hasičů.

Na závěr moc pěkně stráveného a zajímavého dopoledne se žáci mohli svést na člunu Hasičského sboru a Policie ČR.