Projekt – MY TOWN

Záleží jen na nás dospělých, rodičích a učitelích, jaký vztah si naše děti vytvoří nejen k učení, ale i k městu, ve kterém žijeme. Chceme-li, aby je jejich mladý život bavil a aby je zaujalo to, co dělají a místo, kde žijí, měli bychom jim toto přiblížit prožitkem.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků se se svými třídními učitelkami ve dnech 11. a 12. června vypravili za dobrodružným poznáním do historického centra města Kolín. Radnicí je provedl pan starosta Rakušan a pan místostarosta Kašpar. Žáci dále navštívili kolínské lapidárium a následně prostory městského pivovaru, kde je provedl ředitel CEROPu pan Pospíšil. Jejich další zastávkou byla zahrádka a konferenční prostor v Penzionu Pod Věží, kde si v anglickém jazyce objednali občerstvení a hravou formou si rozšířili svou slovní zásobu na téma TOWN. Žáci rovněž shlédli krátké animované video o historii města Kolín, které mělo svou premiéru minulou sobotu.

Červnové dny jsou horké a učení je s výhledem na letní prázdniny pro všechny žáky čím dál víc náročné. Zpestření výuky je v takových dnech naprosto nezbytné. Za tým všech učitelek tímto děkujeme všem průvodcům nejen za drobný dárek v podobě pexesa s kolínskými dráčky, ale především za oživení těchto dvou školních dnů.

     

Věra Šmejkalová