Aktuální informace k provozu školy, které budou platit od pondělí 17. 5. 2021

  1. Končí rotační systém výuky, oba stupně se vrací k běžnému provozu
  2. ochrana úst, nosu – respirátor nebo rouška, ve vnitřních prostorech budov, venku nikoliv pokud by žáci byli od sebe 2 metry, výjimkou je TV venku při samotném cvičení (nikoliv nástup apod.)
  3. končí povinnost homogenity, vracíme se tedy ke zcela běžnému rozvrhu s dělením na jazyky, TV, provozu školní družiny apod.
  4. v jídelně též běžný provoz
  5. testování ATG testy pro oba stupně 1x týdně, tedy v pondělí + při příchodu neotestovaného žáka do školy později (u dveří do budovy 1. st. zajistí AP)
  6. pokyny k TV a HV zatím beze změn (cvičit lze pouze venku, nelze zpívat při HV)
  7. žáci v týdnu od 17. 5. do 21. 5.  vrátí zapůjčenou techniku pro distanční výuku, toto zajistí TU.

Při všech těchto úlevách se stále doporučuje omezit kontakty mezi žáky na nezbytné minimum, učitelé při dohledech budou dbát na to, aby žáci zůstávali ve své třídě, nevycházeli na chodbu a do jiných tříd, stejně tak při přechodu do jiné třídy a odchodu ze školy budou aktivně organizovat a usměrňovat žáky, dohlížet na zakrytí úst a nosu.