Poděkování

Děkuji tímto nadaci a manželům Tykačovým „Women for Women“ za dlouholetou a bezproblémovou spolupráci týkající se možnosti stravování pro děti ze znevýhodněných rodin. V současné době podporují 13 žáků naší školy ve školním stravování. Rodiče i žáci samotní si obědy pochvalují a opakovaně se do projektu hlásí.Foto nadace Woman for woman