ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 (aktuální informace)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 (aktuální informace)

PROBĚHNE

1) elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 28.3.)

TERMÍN REGISTRACE: od pondělí 28. března 2022 do středy 6. dubna 2022

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle
 do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Zápisový lístek
do školní družiny
. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 7. nebo 8. dubna 2022.

2) osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce, kde je uveden trvalý pobyt.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2022 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně
 6. května 2022 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).