Sbírka pro Ukrajinu

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

vyjadřuji tímto podporu obyvatelům Ukrajiny, kteří se ocitli ve válečném konfliktu. Jako škola se zároveň připojujeme k materiální sbírce Českého červeného kříže.

Zároveň zveřejňujeme materiály, které pomohou rodičům o konfliktu mluvit se svými dětmi.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy