Kde je v Kolíně možné organizovaně sportovat?

Informace sportovní komise města Kolín:

V návaznosti na problémy současné doby, která přinesla i omezování sportovní a tělovýchovné činností lidí, především pak dětí a mládeže, zpracovala komise pro sport a tělovýchovu Rady města Kolína přehled všech sportovních klubů a oddílů na území města s ní spolupracujících, nabídku jejich činnosti, podmínky náboru, věk přijímaných zájemců a kontakty, aby usnadnila občanům orientaci v tom, kde, v jakém věku a za jakých podmínek se mohou sportu věnovat. Pokud tedy máte zájem o to, abyste vy sami či vaše děti mohli sportovat, využijte níže uvedených informací. Sportovní kluby i oddíly jsou připraveny se vám věnovat.

Přehled sportovních klubů