Stejně jako třída 6.C, tak se i třída 6.A vypravila na adaptační kurz do Zbraslavic. Program založený na podpoře fungování kolektivu, poznávání se navzájem a sportovních aktivitách se opravdu vydařil.  Počasí nám přálo, vyzkoušeli jsme si spoustu netradičních her, aktivit a různých sportovních disciplín. Nechyběl ani táborák, koupání a noční bojová hra. Při společném hodnocení nikdo nelitoval, že se výjezdu zúčastnil. Největším přínosem bylo nenásilné začlenění nových žáku do kolektivu a pro mě – novou třídní učitelku – poznání dětí v jiném než školním prostředí.

                                        

                                                      Petra Brzáková