ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA NA JEDNIČCE

Ve dnech 18. – 22. září naši školu navštívilo 10 žáků a dvě kolegyně z německého městečka Schwepnitz. To se nachází nedaleko města Kamenz, které je zároveň partnerským městem města Kolína. Někteří z našich německých kamarádů byli ubytováni na zimním stadionu, někteří v hostitelských rodinách našich žáků. Společně jsme si užili báječný týden plný aktivit. Děti si k sobě vzájemně našly cestu, bez problémů se dorozumívaly v anglickém jazyce.

    Naše hosty uvítala paní ředitelka v interaktivní učebně. Poté čeští i němečtí žáci představili své prezentace o své zemi, škole, slavných osobnostech. Prezentace byly zdařilé, poučné a mnohdy i vtipné. Celé úterní dopoledne jsme německé žáky zapojovali do výuky. Především se jednalo o výuku cizích jazyků, tělesné, hudební a sportovní výchovy. Po obědě v naší školní jídelně jsme uspořádali turnaj ve vybíjené a pak se zchladili v plaveckém areálu Vodního světa. Pro středeční dopoledne si naši žáci pro své kamarády připravili komentovanou procházku Kolínem. Také jsme navštívili synagogu s výkladem v angličtině, následoval milý proslov a uvítání na radnici  panem starostou.  Odpoledne se nám protáhlo až do podvečerních hodin. Děti si v česko-německých skupinkách nakoupily suroviny a každá skupinka společně připravila jeden německý a jeden český pokrm. Nakonec vzniklo osm báječných jídel, které jsme po prezentaci receptů a postupu přípravy ochutnali. Nikdo se neupejpal a neostýchal. Přestože bylo již šest hodin, viděli jsme spokojené tváře a školou se šířila dobrá nálada. Ve čtvrtek jsme vyrazili do Kutné Hory. Společně jsme objevovali památky UNESCO, toulali se uličkami a závěrem navštívili České muzeum stříbra. Asi nejhezčím okamžikem celého pobytu bylo spontánní přání dětí zdržet se v zahradě nad Jezuitskou kolejí.  Zorganizovaly si hru NINJA a společně se výborně bavily.

   Nyní už zase vše běží ve svých kolejích a všichni se těšíme, že příští podzim vyrazíme za svými německými kamarády.

                                                                 Petra Brzáková

                                                                 Lucie Skalníková