INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,
čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při ZŠ Bezručova v pracovní den od 6,00 do 14,00 hod, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy do 28. 6. 2024 /jen přihlášku/.
Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy https://www.1zskolin.cz/ v sekci školní jídelna – jídelníček a dokumenty. Informacím prosím věnujte pozornost.
V případě platby stravy jednorázovým příkazem /složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu v srpnu u hospodářky školní jídelny.
V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu č.100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti.
POZOR – zkontrolujte, zda se platba v srpnu řádně provedla!
Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!
Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři školní jídelny, uvedeme na internetových stránkách https://www.1zskolin.cz/ viz aktuality. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u vstupní branky ZŠ Bezručova Kolín.