Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem

Naše škola získala finanční podporu na vzdělávání ukrajinských dětí. Touto cestou chceme poděkovat CTP Fondu Nadaci Tereze Maxové a jejich projektu „Podpora vzdělávání ukrajinských žáků v ČR.“ Škola obdržela nadační příspěvek na on-line výukový kurz ve výši 6 487,-Kč. Žáci, kteří projevili zájem, si mohou zlepšovat aktivní i pasivní slovní zásobu a tím prolamovat jazykovou bariéru v běžné konverzaci. Doplněním a upevněním znalostí české  gramatiky si usnadní vzdělávací proces v české škole.