Příběhy našich sousedů

Naše škola se ve školním roce 2023/2024 již poněkolikáté zapojila do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o projekt organizace Post Bellum pro skupinky žáků osmých a devátých ročníků, kteří se vždy na několik měsíců vžijí do role rozhlasových nebo televizních dokumentaristů. Vyzpovídají vybraného pamětníka ze svého okolí, také natočí vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archívy a na závěr vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž o životě vybraného pamětníka.

Během práce se mohou také zúčastnit různých workshopů ohledně práce s audio či videotechnikou. Celá akce byla zakončena slavnostní prezentací a workshopem. Závěrečné práce jsou umístěny i na internetu (https://www.pribehynasichsousedu.cz/kolinsko/kolinsko-2023-2024/)

Slavnostní prezentace se konala v pondělí 27. 5. 2024 v synagoze v Kolíně.

Z naší školy se projektu zúčastnily dokonce tři skupiny žáků z 8. C a 8. D pod vedením pana učitele Adama Bárty.

Příběhy našich sousedů