Informace o změně cen obědů

Změna částek za obědy – oficiální dokument

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2022 přistupuje školní jídelna k zvýšení cen stravného, a to takto:

žáci       7  –  10  let    Kč 26,-

            11  –  14  let    Kč 28,-

            15 +        let    Kč 30,-

                       

V případě, že platíte stravné svým dětem formou inkasa z účtu a máte sjednaný limit platby, je třeba ho zvýšit. Doporučuji limit na jednoho žáka minimálně Kč 1000,-.

Prosím ošetřete co nejdříve, v úterý 15. 3. 2022 bude inkasována platba na měsíc duben.

Děkuji Šulcová, hospodářka školní jídelny