Upřesnění informací k vyzvedávání obědů ze školní jídelny pro žáky v karanténě, kteří mají distanční výuku

  • Žák na distanční výuce má právo na oběd ze školní jídelny
  • Oběd si nesmí vyzvednout sám (má nařízenou karanténu)
  • Oběd mu může vyzvednout do jídlonosiče osoba, která nemá nařízenou karanténu a dodrží veškerá bezpečnostní opatření (roušky…)
  • Školní jídelna žákům v karanténě obědy odhlásí, zájemci o oběd si je přihlásí (nejdéle do 10:15) a poté budou moci vyzvednout
  • Čas pro vyzvednutí je 11:00 – 11:30 nebo 13:45 – 14:00