ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2022/2023

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

termín zápisu: 7. a 8. 4. 2022


OTEVÍRANÉ 1. TŘÍDY:
1. A      1. B      1. C 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
KOORDINÁTOR:
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, mobil: 728 91 53 74                                                        
v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE
povinně: 6 let v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022,                                                                                 
               platí pro dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,   
               pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2021 – zákonní zástupci přijdou znovu.

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2022, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                  pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                
                  – dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022: Zákonný zástupce doloží doporučení
                    školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
                 – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023. Zákonný zástupce doloží doporučení
                   školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

   – rodný list dítěte

   – občanský průkaz zákonného zástupce

   – rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY                                                                                                        

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU
O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.